Firma QUEST FOOD Sp. z o.o. (ul. Elektronowa 16, 62-070 Więckowice, NIP: PL 7773260066, KRS: 0000612155) (administrator danych osobowych, dalej „Firma”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
2. Mogą Państwo:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądać sprostowania Państwa danych osobowych,
c) żądać usunięcia Państwa danych osobowych,
d) żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także przenoszenia Państwa danych osobowych.

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w każdym momencie, informując o tym naszą Firmę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
4. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej (formularz kontaktowy) przetwarzane są w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Firmy – tj. utrzymywania korespondencji mailowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą Państwo Firmie w korespondencji mailowej. Dane przechowywane są na zewnętrznym serwerze pocztowym. Państwa dane nie będą przekazywane osobom i podmiotom nieuprawnionym.
6. Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych przetwarzane są przez Firmę w celu wykonywania jej obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Firmy (ewentualnego dochodzenia roszczeń) – art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z rejestrów publicznie dostępnych (CEIDG, KRS). Przetwarzane są następujące dane osobowe: firma i adres sprzedawcy lub nabywcy, numer NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
7. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania przez Państwa ze strony internetowej podczas jej przeglądania na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie (ciasteczka). Pliki te wykorzystywane są do celów statystycznych i analitycznych, dzięki którym Firma modyfikuje swoją witrynę zgodnie z preferencjami jej użytkowników. Mogą Państwo samodzielnie w każdym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu.
8. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Firmę są zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO. Firma podejmuje wszystkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.
9. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany polityki prywatności.
10. W przypadku pytań czy też wątpliwości prosimy o kontakt.

Adres

Quest Food Sp. z o.o.

62-070 Więckowice
ul. Elektronowa 16

Do pobrania