Firma Quest Food Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. “Wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności i promocję produktów marki Quest Food na wybranych rynkach zagranicznych.”

Cel projektu:

Promocja marki produktowej Quest Food na rynkach zagranicznych.

Planowane efekty:

Pozyskanie nowych kontrahentów zagranicznych oraz wzrost działalności eksportowej.

Wartość projektu: 282 800,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 212 100,00 PLN